RMB's økonomiske udfordringer og planer for fremtiden.

Slutspillet nærmer sig, og vi finder det passende med en opdatering om klubbens økonomiske situation og de udfordringer, som klubben har stået over for i denne sæson.

Inden vi går ind på den konkrete opdatering, vil vi gerne rette en stor tak til alle sponsorer og fans, som igennem hele sæsonen har ydet et betydeligt bidrag til at sikre klubbens overlevelse på både kort og lang sigt. Uden jer ville RMB ikke eksistere i dag.

For en del måneder siden blev det klart for alle, at klubben var havnet i en meget vanskelig økonomisk situation på grund af den måde, klubben tidligere blev drevet på. Det var her, et Advisory Board trådte til og overtog styringen af klubben. En af de første beslutninger var at afskedige den tidligere direktør. Der gik flere måneder med at skabe overblik over klubbens ledelse og, vigtigere endnu, dens alvorligt kritiske økonomiske situation. Det stod klart for alle i Advisory Boardet, at situationen var meget alvorlig, og klubben stod på randen af konkurs. Den blev afværget første gang, og der blev indgået aftaler med flere kreditorer om henstand, samt afdragsordninger. Ved første øjekast blev den samlede gæld til både private og offentlige kreditorer vurderet til at være omkring 2 millioner kroner.

Folkeaktierne var førstehjælpen for klubben, da Gældsstyrelsen stod foran døren og krævede et beløb på omkring 800.000 kroner, der skulle betales øjeblikkeligt. Hvis ikke disse midler var kommet ind, ville klubben være gået konkurs. Afviklingen af denne gæld gav lidt ro til at samle trådene og etablere struktur fremadrettet. Det betød, at Claus Amondsen blev udnævnt som midlertidig frivillig direktør for at sikre driften af klubben på kort sigt. Der blev desuden implementeret procedurer for at sikre, at den løbende bogføring blev udført korrekt, og der blev taget forskellige initiativer for at sikre gennemsigtighed i klubbens indtægter og udgifter, så det blev muligt at se, hvad der blev brugt penge på, og hvad der blev tjent.

Denne proces har været meget langsom og har taget længere tid end forventet, da flere arbejdsprocesser i klubben skulle ændres for at opnå dette. Et eksempel på dette, for at være gennemsigtig, var at man tidligere brugte ét MobilePay-nummer til al salg i hallen under kampafviklingen. Det gjorde det umuligt at spore indtægter fra øl, merchandise, entre og så videre. Derfor bruges der i dag flere forskellige MobilePay-numre i hallen, så indtægterne kan adskilles.

Som tidligere nævnt blev den samlede gæld til både private og offentlige kreditorer først vurderet til ca. 2 millioner kroner. Men de seneste måneder har vist, at den samlede gæld til det offentlige alene var på 2 millioner kroner, og derudover var der en gæld til det private på 1 million kroner. Gældsbyrden i klubben har været og er stadig en enorm belastning. Årsagen til den store offentlige gæld skyldes manglende betalinger af moms, skat og tilbagebetalinger af coronalån. Disse manglende betalinger har også medført, at mange af sæsonens indtægter er blevet brugt til at nedbringe gælden for at undgå konkurs. Klubben er i en bedre situation i dag end tidligere, men gælden til det offentlige er stadig en byrde, selvom der nu er styr på størrelsen af gælden, der er på cirka 800.000 kroner, og hvordan den skal afdrages.

Der har desværre tidligere været en artikel i Rødovre Lokal Nyt, hvor det blev antydet, at al gæld i klubben stort set var væk. Dette har desværre været en klar misforståelse. Som tidligere nævnt har der været massiv opbakning fra sponsorer og fans til at hjælpe klubben gennem denne svære tid. Dog er det blevet tydeligt, at mange sponsorkontrakter har resulteret i indtægter her og nu, men har ikke været rentable, når omkostningerne ved sponsorkontrakterne er blevet sammenlignet med udgifterne, såsom forplejning, netværk, produktion osv. Dette betyder, at klubben ikke kan fortsætte med det nuværende prisniveau, da det er en ulønsom forretning på lang sigt.

Ud over arbejdet med at skabe overblik over klubbens økonomiske situation har der også været samtaler med potentielle nye ejere af klubben i en længere periode. Flere har tilkendegivet interesse i at blive nye ejere af klubben, men den nuværende offentlige gæld skal være væk, før dette kan realiseres. Dette skaber en høne-og-æg-situation, da klubben vil have brug for lang tid før den offentlige gæld er væk, da størstedelen af indtægterne i øjeblikket går til at dække driftsomkostninger såsom lønninger til spillere, transport, mad, udstyr osv. Dette er den realitet, klubben står over for, og det er ulykkeligt, da den aktuelle drift er bæredygtig ud fra det nuværende sportslige niveau.

Potentialet for RMB er meget større, både sportsligt og økonomisk, end det vi ser i dag, men den offentlige gæld skal håndteres, før vi kan se frem mod bedre tider.

Det er vigtigt for os, at alle er klar over, at klubben i dag drives på næsten frivillig basis af en lille gruppe mennesker, som alle gør dette, fordi de ønsker, at RMB skal eksistere i fremtiden. Udover denne dedikerede gruppe må vi heller ikke glemme Emma og Dennis på kontoret, hvis uvurderlige indsats er afgørende for driften af klubben. Uden dem ville vi ikke kunne holde hjulene i gang. Dette er selvfølgelig ikke en holdbar løsning på lang sigt, og klubben har brug for en kapitalindsprøjtning for at få fjernet den offentlige gæld, fortsætte samtalerne med nye potentielle ejere og etablere en organisation, der kan bære klubben fremadrettet. Yderligere skal det nævnes, at Claus Amondsens midlertidige frivillige hjælp som direktør kun er for resten af denne sæson.

Dette betyder ikke, at vores arbejde stopper her. Der arbejdes utrætteligt på at sikre den daglige drift samt forberedelse til den kommende sæson. Det inkluderer blandt andet indgåelse af en aftale med en ny Partner Manager, som vil kontakte nuværende sponsorer/partnere og arbejde på at udvide sponsornetværket frem mod næste sæson. Partner manageren vil også fokusere på aktiviteter, hvor sponsorerne/partnerne kan få deres brand eksponeret i forbindelse med hjemmekampe og lignende arrangementer. Vi har store forventninger til denne nye Partner Manager, der har omfattende erfaring med aktivering af brands i forbindelse med sportsarrangementer. Det er vigtigt at bemærke, at den nye Partner Manager udelukkende aflønnes på provision.

Der pågår også samtaler med potentielle spillere til den kommende sæson, men disse samtaler afhænger naturligvis også af, hvilke indtægter der kan genereres gennem sponsorater, partnerskaber og lignende.

I alt det, vi har gennemgået, er det tydeligt, at RMB står over for betydelige økonomiske udfordringer, der kræver både handling og engagement fra alle involverede parter. Takket være den stærke opbakning fra sponsorer og fans har vi været i stand til at afværge konkurs og etablere en mere bæredygtig drift. Men vejen frem er stadig stejl, især med den fortsatte byrde af den offentlige gæld.

Det er afgørende, at vi fortsætter med at arbejde hårdt for at forbedre klubbens økonomi og for at tiltrække nye ejere og investorer. Samtidig skal vi være realistiske omkring behovet for ændringer i vores forretningsmodel for at sikre en stabil fremtid for RMB.

Vi sætter vores lid til den dedikerede gruppe af frivillige, som fortsat kæmper for klubbens overlevelse, og vi er optimistiske med hensyn til de kommende tiltag, herunder den nye Partner Manager og fortsatte drøftelser med potentielle nye ejere.

Sammen har vi potentialet til at overvinde disse udfordringer og skabe en lysere fremtid for RMB. Lad os fortsætte med at arbejde sammen og styrke vores klub for kommende generationer af spillere og fans.

//RMB


Bag kulissen med cheftræneren - Vejen til slutspillet - Styrke, Dedikation og Uovervindelig hjemmebanefordel GOALSHOW: Se målene fra SønderjyskE-Rødovre