Adresse, information og ordensreglement

Holger Danske Arena

Adresse:

Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre

Byggeår: 1994

Kapacitet: 3.600

Antal baner: 2

Parkering: Der er parkeringspladser ved både hovedindgangen samt på bagsiden og ved Rødovre Hallen. Parkering er gratis.

Offentlig transport: Busrute 6A og 13 har stoppested foran Arenaen. Busruterne 9A, 161 og 200S stopper ved Rødovre Centrum, der ligger 10 minutters gang fra Arenaen.

Ordensreglement ved Rødovre Mighty Bulls’ hjemmekampe:

 1. Formålet med ordensreglementet er:
 • at bevare den gode stemning og sikre en god afvikling af kampene,
 • at alle tilskuere skal føle sig trygge både før, under og efter kampen, samt
 • at sikre plads til alle uanset udseende, religion og kulturel baggrund.
 1. Gyldighedsområde
 • Ordensreglementet gælder for alle i Holger Danske Arena Arena samt skøjtehallen/Rødovre Hallens område.
 1. Ophold, indgang og adgang
 • Der er kun adgang til kampene med gyldigt adgangskort eller billet. Falske eller ikke gyldige billetter/kort refunderes ikke.
 • Hvis man under arrangementet ønsker midlertidigt at forlade hallen, SKAL man selv sørge for at få et adgangsstempel.
 • Børn under 12 år har kun adgang i Holger Danske Arena med en voksen, og det er altid den voksne, der har ansvar for medbragte børn.
 • Alle skal lade sig visitere på forlangende.
 1. Ulovlige genstande

Det er ikke tilladt at medbringe:

 • Våben
 • Genstande der kan bruges som våben eller kasteskyts
 • Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans
 • Flasker, dåser og lignende
 • Mad og drikke
 • Ulovlige genstande og euforiserende stoffer
 • Dyr
 • Laserpenne
 • Fyrværkeri eller andre pyrotekniske genstande
 • Kompressorhorn
 • Konfetti eller crep-ruller med konfetti
 • Maskeringsgenstande som huer og lignende
 • Dokumenter, tegninger, flag eller symboler af ideologisk eller reklamemæssig karakter og/eller genstande, der tjener til kommercielle formål, og som kan ses af andre, eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige besøgende, uden forudgående skriftlig tilladelse.
 • Genstande eller effekter såsom tøj, bannere eller lignende, hvorpå der er påtrykt, skrevet eller på anden måde synligt gives udtryk for racistiske, politiske, kriminelle eller anden form for utryghedsskabende budskaber.

Listen er ikke udtømmende.

 1. Regler for ophold

Adfærd

Alle skal til enhver tid overholde gældende ordensregler og følge anvisningerne fra højttaleranlæg samt fra Rødovre Mighty Bulls’ personale, kontrollører, redningstjeneste, politi, brandvæsen samt hallens personale.

Det er ikke tilladt at opholde sig i Holger Danske Arena, hvis man synligt er stærkt påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Det er ikke tilladt for mindreårige (under 18 år) at købe eller indtage alkohol. Overskridelse vil medføre bortvisning og evt. kontakt til myndigheder.

Det er desuden forbudt:

 • at forcere glasbanden eller døre og betræde isen
 • at klatre op på eller over bygninger og indretninger, der ikke er beregnet til almen benyttelse, herunder facader, hegn, mure, bander, spillerbokse, afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme, træer, master af enhver art og tage
 • at betræde områder, der ikke er tilladt for besøgende (f.eks. spillerkælderen eller isen)
 • at kaste med genstande – herunder også kast af genstande på isen
 • at tænde ild, affyre fyrværkeri, lysraketter eller andre pyrotekniske genstande
 • at sælge varer eller billetter, uddele tryksager og gennemføre indsamlinger uden forudgående tilladelse
 • at tage billeder eller optage lyd eller video med kommercielle formål uden forudgående aftale
 • at skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger, indretninger og reklameskilte
 • at forrette nødtørft uden for toiletter eller bortkaste affald
 • at provokere andre til had eller vold mod andre personer
 • at have sit ansigt helt eller delvis tildækket med hætte, maske eller lignende, der er egnet til at hindre identifikation
 • at medføre eller åbenlyst bære tegn og symboler af racistisk, homofobisk eller anden diskriminerende karakter
 • at fremsætte racistiske, homofobiske eller andre nedsættende eller diskriminerende ytringer
 • i øvrigt at udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare.
 • at livetransmittere fra kampene via video, billede, lyd eller lignende uden forudgående tilladelse.

Listen er ikke udtømmende.

Al rygning i Holger Danske Arena er forbudt.

 1. Overvågning

Holger Danske Arena har videoovervågning installeret inden for og udendørs. Overvågningen administreres af Rødovre Kommune og materialet kan videregives til myndigheder til brug for efterforskning, mv. Materialet kan anvendes af Rødovre Mighty Bulls til at klarlægge overtrædelser af dette reglement.

 1. Overtrædelse af ordensreglementet

Overtrædelse af ordensreglementet medfører bortvisning og eventuel karantæne samt erstatningsansvar. Billetter eller kort refunderes ikke. Gæster, der undlader at forlade hallen, efter at være bortvist, kan pålægges karantæne.

Karantæner for overtrædelser af ordensreglementet gælder ved Rødovre Mighty Bulls kampe på hjemmebane såvel som på udebane. Personer med karantæne vil blive bortvist omgående uden refundering af billet.

Personer med karantæne, som overtræder denne ved fremmøde i Holger Danske Arena eller på ordensreglementets gyldighedsområde eller ved Rødovre Mighty Bulls’ udekampe, vil omgående få forlænget karantænen med 6 måneder. Eventuelt længere ved gentagende overovertrædelser.

Rødovre Mighty Bulls og eventuelt Rødovre Kommune forbeholder sig ret til at holde tilskuere personligt erstatningsansvarlig i henhold til gældende danske lovgivning, hvis man:

 • udøver hærværk på Holger Danske Arena eller Rødovre Mighty Bulls’ ejendom
 • udløser en brandalarm på grund af uagtsomhed
 • udøver adfærd, der påfører Rødovre Mighty Bulls økonomisk tab
 • udøver adfærd, der påfører Rødovre Mighty Bulls bøder og/eller sanktioner
 1. Ansvar

Al adgang, færdsel og ophold i Holger Danske Arena sker på dit eget ansvar. Rødovre Mighty Bulls har ikke ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.