Regnskabet præsenterer en tydelig tilbagegang i bruttofortjenesten, hovedsageligt som følge af en nedgang i sponsorindtægter og en betydelig reduktion i indtægter fra hjemmekampe, herunder billetsalg, drikkevaresalg og merchandise. At tage fat på disse områder er afgørende i vores indsats for at ændre kursen.

Seneste regnskab, som netop er blevet indsendt, viser et underskud på næsten 1,9 millioner kroner, hvilket er en smule lavere end de tidligere forventede 2 millioner kroner.

Desværre viser regnskabet en markant nedgang i bruttofortjenesten, primært på grund af faldende sponsorindtægter og en betydelig reduktion i indtægter fra hjemmekampe, herunder billetindtægter, salg af drikkevarer og merchandise. Disse områder er afgørende at få styr på, i vores bestræbelser på at vende udviklingen.

Det står klart, at det seneste regnskab afspejler de økonomiske udfordringer, som Rødovre Mighty Bulls i øjeblikket står overfor. Efter en nøje gennemgang af driften og økonomien er det tydeligt, at Rødovre Mighty Bulls er endt i denne meget alvorlige situation på grund af en meget uansvarlig økonomisk drift under den tidligere direktør Morten Nielsen. Da Advisory Boardet trådte til, viste det sig hurtigt, at der ikke var sket bogføring hele sidste sæson, samt at de oplysninger om sponsorindtægter mv. den tidligere direktør havde givet, ikke var korrekte. Det har været et omfattende arbejde at få ryddet op i.

Vi er selvfølgelig dybt berørte af situationen, klubben er havnet i og der arbejdes intensivt på at vende situationen. Dette inkluderer øget dialog med sponsorer, bedre strukturering af sponsorindtægter og prissætning. Vi gennemgår og optimerer også den daglige drift, herunder mere strukturerede indkøbsprocesser på spillerudstyr, forplejning, drikkevarer mv.

Ovenstående områder kræver betydelig tid og ressourcer. Claus Amondsen og medlemmerne af Advisory Boardet, der hjælper til i dagligdagen, har besluttet at prioritere disse områder på den korte bane. Det er vigtigt at bemærke, at både Claus Amondsen og medlemmerne af Advisory Boardet deltager frivilligt, uden vederlag.

Vi er dybt taknemmelige for den støtte, vi har modtaget fra vores dedikerede fællesskab. Gennem initiativer som folkeaktier, Fællesskabet Rødovre Ishockey og flere hjælpsomme sponsorer har vi indsamlet omkring 1 mio. kr. Dette er et positivt skridt i den rigtige retning, men vi har stadig lang vej til målet på de 2.5 mio. kr. Vi arbejder målrettet på at afvikle den resterende gæld på 1 mio. kr. og samtidig opbygge en ny egenkapital på 500.000 kr. for at sikre vores deltagelse i næste sæson. Udover at finde midler til at betale gammel gæld og opbygning af egenkapital, skal der også løbende findes midler til den daglige drift. En del af midlerne til den daglige drift vil komme fra entreindtægter og salg i hallen, men der skal også findes nye sponsorater for at sikre økonomien til den løbende drift.

Udover de økonomiske udfordringer som regnskabet viser, står vi også overfor en situation hvor driften har været ustruktureret, usammenhængende og uhensigtsmæssig, hvilket har vanskeliggjort at skabe gennemsigtighed i klubbens generelle drift, økonomi og samarbejde med sponsorer og andre interessenter i klubben.

Som tidligere kommunikeret ønsker vi at skabe gennemsigtighed og åbenhed, og derfor inviterer vi til fanmøde den 8. November kl.18,  hvor Claus Amondsen, Bjørn Sørensen og Rune Lindqvist vil deltage. Fanmødet vil blive afholdt i Foyeren i Rødovre Centrum Arena, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål omkring den nuværende situation, som klubben er havnet i. Der vil være mulighed for at købe mad og drikke under fanmødet.

RMB’s Advisory Board

OPTAKT: RØDOVRE - ODENSE MED Christopher Rübenach Bag Kulissen med Cheftræneren - Nyt tiltag