Kigges der fremad har Advisory Boardet sammen med den nye midlertidige ledelse tre primære fokusområder

25. oktober 2023

Det nye Advisory Board i Rødovre Mighty Bulls har besluttet at indsætte Claus Amondsen som midlertidig direktør for klubben. Denne beslutning er truffet med fokus på at stabilisere situationen og iværksætte de nødvendige tiltag for at sikre klubbens fremtidige bæredygtighed.

Det er vigtigt at understrege, at Claus Amondsens rolle som direktør er ulønnet samt af midlertidig karakter. I den midlertidige periode vil Claus Amondsen ikke arbejde fuldtid på grund af andre forpligtelser, men vil blive bakket op af flere af medlemmerne fra Advisory Boardet i dagligdagen.

Advisory Boardet vil i den kommende tid afsøge potentielle kandidater til rollen som permanent direktør for Rødovre Mighty Bulls. Den midlertidige indsættelse af Claus Amondsen er et vigtigt skridt i retning af at etablere en ledelsesstruktur, der er i stand til at adressere de udfordringer, klubben står overfor.

I indeværende år står Rødovre Mighty Bulls overfor udfordringer i form af et kommende regnskab, der forventes at vise et betydeligt underskud, som vil påvirke egenkapitalen negativt. Regnskabet for sidste år er lige på trapperne, og det vil afspejle den udfordrende økonomiske situation klubben befinder sig. For at imødegå dette er der iværksat flere initiativer. Et blandt mange initiativer er lanceringen af folkeaktier, som er et vigtigt skridt i retning af at skaffe den nødvendige kapital til at opretholde driften i løbet af året. Samtidig er målet at opbygge en positiv egenkapital til næste sæson, der vil give klubben en solid økonomisk grund at stå på, og dermed mulighed for at fortsætte sin konkurrenceevne.
Advisory Boardet og den midlertidige direktør, Claus Amondsen, vil arbejde målrettet på at adressere disse økonomiske udfordringer.

Kigges der fremad har Advisory Boardet sammen med den nye midlertidige ledelse tre primære fokusområder:

1) Gennemføre den nødvendige oprydning i det økonomiske efterslæb fra tidligere sæsoner.
Denne proces er allerede i fuld gang, og regnskabet for sidste sæson er snart klar til gennemsyn.

2) Sikre et solidt økonomisk fundament i den indeværende sæson, som muliggør en forsvarlig drift af klubben, samt sikre at der kan stilles et hold i næste sæson. Arbejdet med at sikre det økonomiske fundament, der muliggør en forsvarlig drift af klubben samt sikrer, at der kan stilles hold fremadrettet, er ligeledes i fuld gang. Vi stræber efter at få et fuldt overblik over indeværende sæsons økonomi inden for den kommende uge. Samtidig er der en aktiv dialog med potentielle sponsorer, som forventes at spille en afgørende rolle i både den kort- og langsigtede økonomiske redningsplan.

3) Udvikle en stabil og bæredygtig langtidsplan for klubbens fremtid.
Dette arbejde er endnu ikke påbegyndt, da Advisory Boardets nuværende fokus er at sikre klubbens kortsigtede drift. Når denne stabilisering er på plads, vil udviklingen af en langsigtet strategi for klubbens fremtid blive påbegyndt.

Yderligere vil tillid og åbenhed være afgørende for klubbens succes og bæredygtighed på lang sigt. Derfor vil vi fra klubbens side prioritere ærlighed og gennemsigtighed i alle aspekter af klubbens drift. Klare og åbne kommunikationskanaler vil blive etableret, hvor klubben deler information om dens økonomiske situation, strategiske planer og beslutningsprocesser.

Samtidig vil vi aktivt forsøge at inddrage og lytte til input fra vores fans, sponsorer og andre interessenter for at skabe en følelse af fællesskab og gensidig tillid. Det er her vigtigt at understrege, at grundet den situation klubben står i, tager det tid at få bygget dette op. Vi er dog fuldt dedikerede til at genopbygge tilliden og skabe et solidt fundament for Rødovre Mighty Bulls' positive udvikling i årene fremover.

Afslutningsvis vil vi opfordre alle til at give klubben den nødvendige arbejdsro, således at der kan fokuseres fuldt ud på at etablere et fundament, der sikrer klubbens overlevelse både på kort og lang sigt. Med jeres støtte og tålmodighed er vi overbeviste om, at vi sammen kan skabe en solid fremtid for Rødovre Mighty Bulls.

RMB’s Advisory Board

 

 


OPTAKT: Rødovre - Herlev med Oliver Marklund Sammen står vi stærkest: Støt vores fantastiske spillere i denne tid